Registrace

Vstup na konferenci je zdarma a bude umožněn pouze registrovaným účastníkům.

 


 Barcamp Newsletter

Účastník je v rámci této registrace organizátorem konference předem informován, že z místa konání této konference budou pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy, na kterých může být účastník zachycen. Tyto fotografie a audiovizuální záznamy budou dále zveřejňovány v rámci propagačních a reklamních účelů týkajících se konference.


Účastník bere na vědomí, že výše uvedené osobní údaje budou organizátorem konference coby správcem osobních údajů dále zpracovány a uchovány pro jeho oprávněné potřeby, zejména pro účely identifikace účastníka v rámci prezence a umožnění vstupu do míst konání akce a pro zaslání bližších organizačních pokynů ke konání konference.


Bližší informace o zpracování osobních údajů, jejich ochraně a právech subjektů osobních údajů jsou k dispozici ZDE.